Spillestedet Harders

Folk for Folk

Folk for Folk er en musikforening, der holder til i Svendborg.
Se også “om os”

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til traditionel og eksperimenterende dansk og udenlandsk folkemusik.

Det sker primært ved afvikling af koncerter. Foreningen skal medvirke til at bevare og videreudvikle folkemusikmiljøet og dermed være et aktiv for en bred vifte af mennesker.

Foreningens bestyrelse og medhjælpere arbejder gratis.

Honorarer til musikerne betales ved hjælp af honorarstøtte fra Svendborg Kommune og Statens Kunstfond samt fra entréindtægter, medlemskaber og støtte fra sponsorer.

Folk For Folk har på tirsdage siden 2005 afholdt mange koncerter med internationale, nationale og lokale bands og solister. Bestyrelsen og en flok andre frivillige forbereder og afvikler koncerterne.

Folk for Folk blev ”Årets Folk Spillested 2017”.

”Prisen tildeles Folk for Folk for – år efter år – at præsentere folkemusik i Svendborg. Folk for Folk er et af Danmarks væsentligste spillesteder for folkemusik lige nu. Rigtig god lyd, hyggelig og med autentisk atmosfære. Folk for Folk har med stort slid formået at holde skruen i vandet og fortsætter ufortrødent sit store arbejde, til glæde for publikum og musikere.
Se evt mere her.

Hjemmesiden hedder:
http://folkforfolk.dk/

Jens Holgersen Jens Holgersen Formand, Folk for Folk mail
Fin Thygesen Fin Thygesen Kasserer, Folk for Folk mail
()